Rivning

Rivning- specialrivning av metaller, kabel och skrot.